Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Tác giả: Sekkei Harada Roshi-Dịch giả: Nguyên Giác