Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Tác giả: Moustapha Dahleb-chuyển ngữ: Đào Trường Phúc