Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Tác giả: Winston Lord - Dịch giả: Đỗ Kim Thêm