Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Tác giả: Joseph E. Stiglitz-Dịch giả: Đỗ Kim Thêm